ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้จาก QR Code นี้
ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้จาก QR Code นี้

  ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้จาก QR Code นี้

เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 518 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-12 19:19:05