ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 66 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-25 12:31:40