ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 43 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-23 17:14:09