ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ได้จาก QR Code นี้
ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ได้จาก QR Code นี้

  ดาวน์โหลด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ได้จาก QR Code นี้

เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 381 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-20 16:01:30