ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

  ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน ระยะเวลา รุ่นละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน 152 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-20 09:16:02