ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งว่างในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งว่างในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ประชาสัมพันธ์การ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 ให้ที่ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง ขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 964 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-14 14:36:58