ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗ (17th IJSO) รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗ (17th IJSO) รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗ (17th IJSO) รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม)

เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน 300 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-14 09:42:13