ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

  ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 73 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-06 14:40:28