ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝาเหล็ก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝาเหล็ก

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝาเหล็ก โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตามเอกสารแนบ) 095-449-2514 ครูผดุงศักดิ์

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 74 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-29 11:34:32