ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูสายงานการสอนจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน ถึง สพม.8 จำนวน 1 ชุด
ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูสายงานการสอนจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน ถึง สพม.8 จำนวน 1 ชุด

  ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูสายงานการสอนจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน ถึง สพม.8 จำนวน 1 ชุด

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 1170 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-11 11:13:15