ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

  ตามประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 8 มกราคม 2562 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นั้น รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 318 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-11 00:15:05