ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

  

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 2240 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-11 16:00:44