ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

  

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-01 10:24:32