กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ปี 2559 ภายในงานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 777 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-21 14:27:43