เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559 "เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ"

เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559 "เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ"

เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559

เนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคล 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในปี 2559 "เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ"
เขียนโดย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เปิดอ่าน 2,363 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-15 12:13:37