รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร "การศึกษาดิจิทัล" สู่ความสำเร็จ

รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร "การศึกษาดิจิทัล" สู่ความสำเร็จ

รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร

รางวัลแห่งคุณภาพ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้รับรางวัลนักบริหาร "การศึกษาดิจิทัล" สู่ความสำเร็จ

 
เขียนโดย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เปิดอ่าน 1,990 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-15 12:06:59