พิธีทำบุญครบรอบ 107 ปีโพธาวัฒนาเสนี

พิธีทำบุญครบรอบ 107 ปีโพธาวัฒนาเสนี

พิธีทำบุญครบรอบ 107 ปีโพธาวัฒนาเสนี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 107 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,160 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-21 19:10:09