ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2558
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 569 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-08 17:21:23