ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทองรองผู้อำนวยการและคณะวิทยากรให้การตอนรับ

ผอ.พิกุล  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9

ผอ.วุฒิพร ใจสงบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยนและคณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน สพป.กจ.เขต 1

เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21)
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 252 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-30 13:35:29