พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน 171 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-24 20:35:40