การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นำโดยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร เขต 8 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 166 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-14 16:05:18