กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนพักนอนโรงเรียนประชามงคล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ในโรงเรียน และหอพักนักเรียน โดยถวายเป็นพระราชกุศล
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 138 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-14 16:02:32