โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

ขอบคุณภาพจากเพจ TMVitthayakom

เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 139 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-10 21:31:52