กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ดิฐารัตน์ ลีวรางกูล นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์ และนางสาวอภิญญา ใจชื้น และได้รับเกียรติจากคุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้อำนวยการจักรกฤษณ์แย้มสรวล นายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในการกล่าวต้อนรับมะกากิ่งใหม่สู่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้รับมอบของและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกจากคณะผู้บริหาร คณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ขอบคุณภาพจากเพจ TMVitthayakom
เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 186 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-08 16:01:45