มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

                  6 ตุลาคม 2563 นางยาใจ เหมือนว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-07 17:22:26