งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563 
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

 

1.คุณครูสมชาติ  ตรียินดี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 


2.คุณครูเอมอร จันทร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  

3.คุณครูพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 


4.คุณครูพิสิฐ  บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ขอบคุณภาพจากเพจ TMVitthayakom
เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 158 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-06 17:09:21