ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้องรับ คณะศึกษาดูงาน มาจากโรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี  โดยมี คณะผู้บริหารรองพิษณุ จันทร์สวาท และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษา OBEC QA ณ หอประชุมสัตตบงกต วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 137 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-05 11:00:42