สมาคมครูท่ามะกาจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

สมาคมครูท่ามะกาจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

สมาคมครูท่ามะกาจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม


วันที่ 30 กันยายน 2563 สมาคมครูท่ามะกา
จัดงานเกษียณอายุราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โดยนักเรียนชุดฝึกหัดถ่ายภาพ ได้ขอลงพื้นที่เพื่อหัดถ่ายภาพในชุดนี้

เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-01 19:09:38