โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ

                       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 144 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-29 20:56:41