มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
__________________________________________________________
บันทึกภาพนิ่ง : ชมรม Q.C. Studio
นายนิรวิทย์ บัวเขียว (พี่มิกกี้) ม.5/2
นายรัชชานนท์ แสงแจ้ (พี่ปลื้ม) ม.5/2

นายทศพร ธาราวรรณ (พี่อิ๋ว) ม.5/3เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 104 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-29 13:04:46