การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

การนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

                21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 271 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-21 22:06:02