กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะกล่าวราชสดุดีและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 947 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-04 15:28:34