ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ ( 15 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ  ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 152 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-15 16:52:29