ค่ายพัฒนาวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ

ค่ายพัฒนาวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ

ค่ายพัฒนาวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณ ห้องเรียนพิเศษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
___________________________________________________________________
บันทึกภาพนิ่ง : ชมรม Q.C. Studio นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม.5/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 180 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-15 14:39:24