การจัดการประชุมออนไลน์ของครูผู้ช่วย

การจัดการประชุมออนไลน์ของครูผู้ช่วย

การจัดการประชุมออนไลน์ของครูผู้ช่วย

คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและครูผู้ช่วยร่วมกันประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อจัดอบรมออนไลน์ให้กับครูผู้ช่วยในสังกัดทุกโรงเรียนเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 105 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-09 21:08:50