ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน

                   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายต่างๆ และกิจกรรมที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จ ในวันที่ 3 กันยายน 2563เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 274 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-03 22:37:32