ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                     ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดประชุมโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนที่ครูผู้ช่วยปฏิบัติงานอยู่ (ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก)
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 130 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-03 22:00:16