กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยในการนี้โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุประภา แสงวันนา และนางสาวนุชจรีย์   โยดี เป็นตัวแทนรับกล่องยาพระราชทาน ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 225 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-26 12:51:11