วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันวิทยาศาสตร์ไทย

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย ปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 191 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-18 19:22:36