คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา

คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา

คณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรันตีเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 112 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-17 09:35:51