โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

โครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563
ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 113 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-01 13:55:42