ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้

1.พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

2.พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

3.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
อุนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

4.นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

5.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ
อุนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

6.นายชวลิต บุญทำดี
ประธานชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี

7.ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น
เลขานุการชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี

8.นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ตัดสินชั้น 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 184 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-27 13:17:47