กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563
กลุ่มที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เวลา 09.00 - 12.00 น.
กลุ่มที่ 2 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อาทิ สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านทับตะโก นำโดย พ.ต.อ. นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านทับตะโก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาช่วยคัดกรองผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส Covid 19 และความสบายใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และจะมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งถัดไป สำหรับกลุ่มที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563

ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-21 12:27:07