ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ ( 9 กรกฎาคม  2563) เวลา 11.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

 
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 190 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-09 16:08:04