รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔

รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔

รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔

รับมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ วันที่ ๘และ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 180 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-17 17:38:37