ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ได้ที่นี่ http://www.uds.ac.th/ (Online) หรือ ที่โรงเรียน (บอร์ดประชาสัมพันธ์) เตรียมมอบตัววันที่ 8 มิถุนายน 2563 (แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหากยังไม่ได้ซื้อแต่งชุดนักเรียนเดิม) เตรียมค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 700 บาท ***นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ กรณีหลักฐานไม่ครบ เลือกแผนการเรียนใหม่*** ให้นักเรียนเดินทางมาติดต่อโรงเรียน ม.1 ภายในวันที่ 3-8 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ม.4 ภายในวันที่ 3-9 มิถุนายน 2563 (หยุดเสาร์ อาทิตย์) ***ประกาศรายชื่อนักเรียนออนไลน์นี้ กรณีนักเรียนที่มีรายชื่อในห้องเรียนเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียนวันที่ 3 มิ.ย.2563 ให้มาทีเดียวในวันที่ 8 มิ.ย.2563***เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 149 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-17 17:36:50