สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 135 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-17 17:34:32