ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)

ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)

ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)

วันนี้  (2 มีนาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในโอกาสที่ได้ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,003 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-02 14:22:29