พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมอัจฉริยะทางถาษาไทยระดับชาติ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ โครงการครูไทยรักษ์ ครั้งที่11 เด็กหญิงแต๋น - รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม . เด็กหญิงลุยซาพอ - รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด”เจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๑ “เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฏ์ศรีอักษรา” . เด็กหญิงทิพติยา - ผ่านเกณฑ์คัดเลือก การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๑ "เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้ามหาจักรี วิศิษฎ์ศรีอักษรา"เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 179 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-17 12:15:22