กิจกรรม​ X-Ray นักเรียน​กลุ่ม​เสี่ยง​ : รั้ว​โรงเรียน​

กิจกรรม​ X-Ray นักเรียน​กลุ่ม​เสี่ยง​ : รั้ว​โรงเรียน​

กิจกรรม​ X-Ray นักเรียน​กลุ่ม​เสี่ยง​ : รั้ว​โรงเรียน​

                   12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยง : รั้วโรงเรียน (โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) โดยการสำรวจนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกระดับชั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนในลำดับต่อไป เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-12 21:58:55